کیت بیت و بکس 33 پارچه با پیچ گوشتی جغجغه ای

بیت ها از جنس آلیاژ S2
قابلیت تنظیم در سه حالت چپ گرد، راست گرد و ثابت.
سوکت ها از جنس. Chrome Vanadium
طراحی ویژه کیس جهت دسترسی راحت تر و چیدمان حرفه ای اجزا.
انتهای پیچ گوشتـی به صورت کشویی باز می شـود و قابلیت قرارگیـری 6 بیت را دارد.
 
 
 کد کالا مدل  تعداد داخل کارتن
 NTS-1331 33 پارچه  24 عدد
بازگشت
20 عدد بیت 25×6.3 میلیمتر با سایزهای :
SL  (3, 4, 5, 6(X2) mm)
PH (0, 1, 2(X2), 3)
PZ (1, 2)
T( 10, 15, 20, 25, 30)
H (3, 4, 5)
9 عدد سوکت 1/4 اینچ با سایز های:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
1 عدد پیچ گوشتی جغجغه ای 36 دندانه آهن ربایی
1 عدد کمک بلند 5 اینچ آهن ربایی
1 عدد کمک کوتاه 3 اینچ آهن ربایی
1 عدد تبدیل