کیت بیت 25 پارچه با دسته T جغجغه ای

بیت ها از جنس آلیاژ. S2
دسته جغجغه ای Tشکل
قابلیت تنظیم در سه حالت چپ گرد، راست گرد و ثابت.
قسمت جغجغه ای از جنس آلیاژ روی مرغوب.
طراحی ویژه کیس جهت دسترسی راحت تر و چیدمان حرفه ای اجزا.
 
 
 کد کالا مدل  تعداد داخل کارتن
 NTS-1333 25 پارچه  24 عدد
بازگشت
20 عدد بیت 25×6.3 میلیمتر با سایزهای :
SL (3 ,4 ,5 ,6(X2) mm)
PH (0, 1, 2(X2), 3)
PZ (1, 2)
T (10, 15, 20, 25, 30)
H (3, 4, 5)
1 عدد پیچ گوشتی دسته T جغجغه ای 36 دندانه
1 عدد کمک بلند 5 اینچ آهن ربایی
1 عدد کمک کوتاه 3 اینچ آهن ربایی
2 عدد تبدیل