2.5 ton Corsi rotating handle jack

Attributes

  • حداقل ارتفاع: 89 میلیمتر
  • حداکثر ارتفاع: 359 میلیمتر
  • دارای گردش 360 درجه دسته
  • دارای کیف BMC مقاوم
  • بدنه تقویت شده
  • چرخ های بزرگ و با دوام

Additional information