مانومتر اکسیژن

ساخته شد از برنج
ساخت بدنه به روش Drop Forged
درجه نشانگر با دو مقیاس PSI  و Bar
پیچ تنظیم آلومینیومی
استاندارد ENISO2503
مناسب برای گاز اکسیژن
ساخت چین

کد کالا نوع گاز تعداد داخل کارتن
NTR2590 اکسیژن 10 عدد