آچار یک سر جغجغه

ساخته شده از فولاد

Chrome Vanadium(CR-V 6140)

سخت کاری شده و حرارت داده شده

سطح با پولیش کامل و روکش آینه ای

دارای مکانیزم 72 دندانه

قابلیت چرخش 5 درجه در هر حرکت

دارای استانداردDIN 3113

دارای استانداردSGSاروپا

ساختتایوان

کد کالا سـایز تعداد داخل کارتن
NTG1310 3/8 اینچ 10 میلیمتر 72 عدد
NTG1311 7/16 اینچ 11 میلیمتر 72 عدد
NTG1312 15/32 اینچ 12 میلیمتر 72 عدد
NTG1313 1/2 اینچ 13 میلیمتر 72 عدد
NTG1314 9/16 اینچ 14 میلیمتر 72 عدد
NTG1315 19/32 اینچ 15 میلیمتر 36 عدد
NTG1316 5/8 اینچ 16 میلیمتر 36 عدد
NTG1317 21/32 اینچ 17 میلیمتر 36 عدد
NTG1318 11/16 اینچ 18 میلیمتر 36 عدد
NTG1319 3/4 اینچ 19 میلیمتر 36 عدد