2204

جک سوسماری گاراژی ¼2 تن

ویژگی ها

  • پیستون های سیلندر پولیش شده و آبکاری با کروم
  • خرک گردان
  • چرخ خای پهن و بسیار مقاوم
  • حداقل ارتفاع: 140 میلیمتر
  • حداکثر ارتفاع: 476 میلیمتر
  • بدنه تقویت شده

توضیحات تکمیلی