2921

گازوئیل پاش

گازوئیل پاش مدل 2921

نازل برنجی قابل تعویض

دارای استاندارد  CE  اروپا

ویژگی تعریف نشده است!

توضیحات تکمیلی